Cé muid?

Cuireann Céad Míle Fáilte deiseanna ar fáil do phobail nua na hÉireann sult agus tairbhe a bhaint as an Ghaeilge tríd ranganna, imeachtaí agus ardú feasachta. Déanaimid ceiliúradh ar an tsochaí ilchultúrtha, ilteangach, agus ilchinéalach atá againn in Éirinn na linne seo. Bímid ag comhoibriú in éineacht le grúpaí pobail agus cultúrtha ar fud na tíre chun cuimsiú agus cumhachtú a spreagadh tríd comhroinnt ár dteangacha dúchasacha. Déan teagmháil linn le haghaidh tuilleadh eolais!

Ár bhFís

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ár Misean

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ár gCur Chuige

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ár bhFoireann

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Teistiméireachtaí ...

“It ended up being very similar to my own language of Urdu in some of the pronunciation, especially when saying how are you and my name is”
rannpháirtí na scéime
“Following the lessons we still kept in touch and even though I am a Muslim and don’t drink, I joined them at an Irish language night at the local pub”
rannpháirtí na scéime
“Irish has helped me understand so much about the culture here”
rannpháirtí na scéime

Thig leat teachtaireacht tábhachtach a scríobh anseo!!!

Maoinitheoir an tionscadail

Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt
Tá Céad Míle Fáilte an-bhuíoch don Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán a chuireann maoiniú ar fáil don tionscadal.

Ár bhFoireann

Connlaith Ní Raifeartaigh

Connlaith Ní Raifeartaigh

Is Bainisteoir an togra í Connlaith a bhfuil cúlra aici i bhforbairt pobail agus bainistiú imeachtaí. Tá taithí aici bheith ag obair ar son daoine agus pobail ó chúlraí éagsúla, agus paisean do chostaint teangacha agus cultúir dúchasacha ar fud na cruinne.

Seán Ó Murchadha

Seán Ó Murchadha

Is feidhmeannach Céad Míle Fáilte é Seán. Is as Muineachán é agus tógadh é le Gaeilge sa bhaile. Taobh amuigh de chúrsaí oibre, bíonn sé ag plé le fobairt phobail trí Ghaeilge ina cheantar dúchais. “Le mo chuid oibre le Conradh na Gaeilge táim tar éis aithne a chur ar go leor daoine agus grúpaí ó na pobail nua ar fud na tíre agus táim ag súil go mór le dul i bhfeidhm ar go leor daoine eile trí Chéad Míle Fáilte- Is linne uilig an Ghaeilge!”

Cara Nic Giolla Chomhaill

Cara Nic Giolla Chomhaill

Thosaigh Cara ag obair leis an togra mar fheidhmeannach ag deireadh 2023. Is as Tír Eoghain di ó dhúchas agus tá sí tar éis freastail ar bhunscoil agus mheánscoil ina raibh Sruth Gaeilge iontu, sular bhain sí céim amach sa Ghaeilge agus Stair ó Choláiste na Tríonóide. Tá sí tiomanta an Ghaeilge a chur chun cinn agus baineann sí an-sult as a cuid oibre chun pobal nua na hÉireann a thabhairt isteach ar phobal na Gaeilge.
Gaeilge