Ag Céiliúradh na hIlchinéalachta tríd an Ghaeilge

Cuireann Céad Míle Fáilte deiseanna ar fáil do phobail nua na hÉireann sult agus tairbhe a bhaint as an Ghaeilge tríd ranganna, imeachtaí agus ardú feasachta. Déanaimid ceiliúradh ar an tsochaí ilchultúrtha, ilteangach, agus ilchinéalach atá againn in Éirinn na linne seo.
Gaeilge